Prevajalstvo ni poklic, ki bi ga lahko opravljal vsak

prevajanje-2Prevajalstvo se običajno smatra kot prevod, prevajanje nekega jezika. Lahko pa je tudi nadpomenka. Pod prevajalstvo uvrščamo tudi podnaslavljanje, prevodoslovje, identifikacija jezika, intersemiotično prevajanje, strojno prevajanje, tolmačenje, konferenčno tolmačenje in še veliko drugih. Ena drugih stvari je tudi društvo slovenskih književnih prevajalcev, na kratko se društvu pravi DSKP. To je strokovno združenje književnih prevajalcev, ki se zavzema za stanovske interese književnih prevajalcev in boljši položaj književnega prevajanja na Slovenskem. Društvo povezuje nekaj manj kot 250 članov. Vsako leto podeljujejo Sovretovo nagrado, ki je priznanje za najboljšega mladega prevajalca. Podelijo tudi Lavrinovo diplomo, to je priznanje za prevodni opus na področju posredovanja slovenske književnosti drugim narodom. Seveda pa se ne konča tukaj.

Tako združenje je tudi Evropski svet združenj književnih prevajalcev (CEATL). Je mednarodno nepridobitno združenje, ki se prav tako zavzema za boljši položaj literarnega prevajanja in literarnih prevajalcev v Evropi. To združenje pa deluje pod okriljem belgijske zakonodaje, njegovi člani so društva literarnih prevajalcev iz različnih evropskih držav.

Ko že govorimo o združenjih, tukaj imamo še Evropsko združenje za prevodoslovje, ki pa je bilo ustvarjeno na Dunaju. Prevodoslovje je znanstvena veda. Le ta se ukvarja s pisnim ali govornim prenosom pomena besedila iz izvirnega jezika v ciljni jezik ob upoštevanju kulture, v kateri sta jezika vmešana. Tak proces bolj preprosto imenujemo prevajanje. Znotraj tega procesa prevajanja pa ločimo prevajanje in tolmačenje. Prevajanje je proces, katerega sta izvirno besedilo in končni produkt v pisni obliki. Tolmačenje pa je proces, ko sta izvirno besedilo in končni produkt v govorjeni obliki.

Seveda pa je še veliko drugih podvrsti, ki so si večinoma zelo podobne med seboj, vse pa se najdejo tudi na internetu.

Ta vnos je bil objavljen v Prevajanje z značkami , , . Zaznamek za trajno povezavo.